Fiskeforskarskulen

Bli med og forsk på fisk!

I læreplanen for ungdomstrinna er nokre av måla blant anna å innhente og arbeide med naturfaglege data, planlegge og gjennomføre undersøkingar og diskutere desse resultat og observasjonane i ein rapport. Målet med denne oppgåva er at eleven skal gjennomføra ein disseksjon av ein fisk, med vekt på ytre og indre morfologi, kva organ fisken har og kva oppgåve dei har.

Opplegget kombinerast med eit besøk på oppdrettsanlegget.

Sted: Kystmuseet i Øygarden
Klassetrinn: 1. - 7. trinn
Varighet:  2 timer (mars/april)
Max ant. elever: 30
Pris: GRATIS
påmelding: Se bestillingsskjema nedenfor

Bestillingskjema