Naustet ved havet

Bli med til Kystmuseet og eit av dei eldste nausta i kommunen. 

 

Her får elevane lære om naust og byggeskikk i flotte omgivnadar. Kystmuseet i Øygarden tilbyr eit spennande undervisningsopplegg der de får måle opp og teikne eit naust. De må og samarbeide om å byggje dykkar eigen modell. Vi gjer elevane medvitne deira eiga lokale historie samstundes som dei utfører praktiske arbeidsoppgåver.

Sted: Kystmuseet i Øygarden
Klassetrinn: 5. - 7. trinn
Varighet:  
Max ant. elever: 30
Pris: GRATIS
Påmelding: Se bestillingsskjema nedenfor     

Bestillingskjema