Livet ved havet - ny utstilling 2016

Kva er det som har gjort at ein har kunne busett seg her ytst i havgapet? Ressursane frå havet har alltid vore, og er framleis viktige her i Øygarden. Fiske og jordbruk har vore leveveien for fiskarbonden som levde her ute, no er det olje- og gassindustrien som på mange måter har tatt over.

Ta ei vandring gjennom tida i utstillinga vår. Gjennom bilete, film, tekst og gjenstander fortel vi korleis samfunnet her i Øygarden har endra seg gjennom tidene - frå dei fyrste menneska kom hit rett etter siste istid og fram til i dag. Samfunnet har endra seg mykje gjennom åra, frå fiskarbonde til industrisamfunn til olje- og gassalderen. Tenk for ein anna kvardag det vart når straumen kom, eller når Rongesundbrua vart opna. Samfunnet er i stadig endring, og nokre av dei endringane kan du oppleve hos oss.

Velkommen!