Forteljarkveld om størjefiske

Vi inviterar til forteljarkveld om størjefiske. Eit fiske som var både spanande og eksotisk, og som kunne gje stor gevinst eller store tap. I dag er det igjen opna for forsøksfangst, og interessa er framleis stor.

Kom på Kystmuseet for ein kveld med størja som tema. Her blir foredragshaldarar, men og høve til å bidra med ei sjølvopplevd forteljing - om du vil. Lett servering.

Inngang 100kr, som inkluderer mat.

Hjarteleg velkommen!