Forteljarkveld om kvalfangst

Torsdag 3.desember er det nok ein gong klart for forteljarkveld her på Kystmuseet. Denne gongen er temaet Kvalfangst.

Det vert fordrag ved Nils Øien frå Havforksningsinstituttet. Tittel på foredraget er: den norske småkvalfangsten - fra kystfangst til moderne fangst med kvoteregulering. Det vert også mogleg for publikum å bidra med ei historie eller to - om de vil. Lett servering.

Inngong kr: 150 per person