Forteljarkveld om Oselvaren med Kjell Magnus Økland

I haust kom boka "oselvar - den levande båten". Vi får besøk av forfatter Kjell Magnus Økland som vil fortelje om boka og båten som er godt kjent for mange.

Etter foredraget vert det kaffe i kafeen. Då vert det også høve til å dele ei god historie som passar dagens tema - for den som vil gjere det. 

Billettpris 100kr, som inkluderer kaffe og noko å bite i.

Velkommen!