Bli med i RIB til Øygarden visningssenter for laks


Nemnde vi at på kvardagar kan du kl 12 og 13 bli med i RIB-båten vår til visingsenteret for havbruk? Her får du møte både røktaren sjølv og laksen – og du får deg ein frisk liten tur på sjøen.
Les meir om turen her