Forteljarkveld

Øygarden; ein del av Nordhordland biosfæreområde – kva tyder det for deg?

I 2019 vart Nordhordland det første UNESCO biosfæreområde i Norge.

· Kva er eit biosfæreområde? – Leiar for prosjektet Kari Natland
· Kva er viktig for å sikre ei god, bærekraftig utvikling for mennesket og livsmiljøet i vårt biosfæreområdet? Ordførar Øygarden kommune Børge Haugetun

Etter foredraga i auditoriet samlast vi i kafeen kor det er ope for spørsmål og diskusjon.
Velkommen!

Inngang: 50kr, open kafe.