Forteljarkveld: Er det liv laga for kollektiv sjøtrafikk?

Trafikken til og frå Sotra og Øygarden aukar stadig og vil nok fortsette med det framover. Vegane klarer ikkje ta unna all trafikken og enno er det lenge til Sotrasambandet er klart. Finnes der noko alternativ?

Innleing ved Erling Virkesdal: Kystsjøtrafikk i historisk perspektiv
Hovudinnlegg: Eric Messent og Ranveig Landro: BÅTNETTVERKET Prosjektframlegg for moderne kollektiv sjøtrafikk.

Som vanleg vert det mogleg å komme med spørsmål og innlegg frå dei som sit i salen. Lett bevertning og musikalsk underhaldning.

Inngang 70 kr