Forteljarkveld: Frå fritt fiske til havrett og fiskeripolitikk

Vi er klare for haustens første forteljarkveld. Kvelden byr på spanande historie om korleis havrett og politikk har verknad på fiskeri, forsking og økonomi.


Tidlegare direktør ved Havforskningsinstituttet Odd Nakken fortel om endringane i fiskeriene i perioden 1960- 1980 i foredraget: "Frå fritt fiske til fangstkvotar og økonomiske soner - 1960-1980". I tillegg kjem Jens Evensen Jr. og held foredraget "Jens Evensen: En havrettsminister!" Som vanleg samlast vi i kafeen etter foredraget kor publikum kan komma med innspel til temaet. open kafe!


Inngang 50 kr.
Velkommen!