Forteljarkveld: «Kom jul med din glæde?»

Årets siste forteljarkveld står snart for døra, den har tema jule- og adventførebuingar.

Desember nærmar seg med stormskritt, og nokre av dykk er kanskje allereie i gang med juleførebuingane? Tema for årets siste forteljarkveld er jule- og adventstradisjonar.

Foredragsholder er Bente Gullveig Alver dr. philos og professor i folkloristikk Universitetet i Bergen. Ho er kjend for si forsking innan magi og trolldom, folkelig religiøsitet og kulturelle perspektiv på sunnhet og sykdom. Som vanleg samlast vi i kafeen etter foredraget, og kanskje du har ei historie å fortelje om dine juleførebuingar?
Velkommen!


Inngang 50 kr, open kafe.