Forteljarkveld om lekmannsrørsla og bedehuskulturen

"Min båt er så liten, og havet så stort." Foredrag, folketonar og basar.

Foredrag ved forfattar og professor i historie Karl Egil Johansen

Religiøse folketoner ved Egil Sæle

Basar med åresal. Sal av kaffi og kaker. Velkommen!