Forteljarkveld Oljeunge

Kystmuseet syner Norsk Oljemuseum sin nye film "Oljeunge". Foredrag og introduksjon av filmen ved direktør for Norsk Oljemuseum Finn E.Krogh

Filmen fortel om den sosiale delen av den norske oljehistoria. Kva har dei store omveltingane oljeindustrien førde med seg i arbeidsliv, familieliv, ja heile samfunnet gjort med oss som har vakse opp, levd og arbeid i det?

Inngang 120 kr