Opplev vakre Øygarden

Kystmuseet ligg omkransa av flott natur. Vi kan gje tips på vegen om du skal besøke Øygarden. Vi tilbyr utleige av robåt, kanoar og syklar.

Øygarden Visningssenter

Velkomen til ei fartsfylt og spanande oppleving i eit moderne havbruksanlegg!

På Kystmuseet kan du oppleve laks på ein unik måte. Bli med på ein fartsfylt båttur og på omvisning på eit moderne fiskeoppdrettsanlegg i Øygarden. Du får oppleve laksen på nært hald. Guiden vår fortel om havbruksnæringa og korleis den har utvikla seg i Noreg og lokalt i Øygarden.

Daglege turar kl. 12 og 13 i hovedsesongen, mai-august. På sundagar går det turar kl. 12 og 13, frå april-oktober. Elles etter avtale.

For spørsmål og bestilling, kontakt Marianne Lindgren:

Marianne.Lindgren@museumvest.no
tlf: 53 00 61 40