Øygarden Visningssenter

Velkomen til ei fartsfylt og spanande oppleving i eit moderne havbruksanlegg!

På Kystmuseet kan du oppleve laks på ein unik måte. Bli med på ein fartsfylt båttur og på omvisning på eit moderne fiskeoppdrettsanlegg i Øygarden. Du får oppleve laksen på nært hald. Guiden vår fortel om havbruksnæringa og korleis den har utvikla seg i Noreg og lokalt i Øygarden.

Daglege turar kl. 12 og 13 i hovedsesongen, mai-august. På sundagar går det turar kl. 12 og 13, frå april-oktober. Elles etter avtale.

For spørsmål og bestilling, kontakt Marianne Lindgren:

Marianne.Lindgren@museumvest.no
tlf: 53 00 61 40