Skulebesøk og undervisning

Me tar imot besøk frå alle trinn, frå barnehage til universitet og høgskule. Me har nokre faste undervisningsopplegg, men er også opne for å skreddersy ei omvising eller eit opplegg om me har kapasitet til det.
Informasjon om dei ulike tilboda våre finn du på MuseumsLosen. 

Hausten og våren 2023/24 har me eit avgrensa tilbod grunna nedstenging av museet frå 01.11.2023-01.02.2024 i samband med ei større omorganisering av magasinet og gjenstandssamlinga på museet.