Eg rodde meg ut

 Fiske til eiga gryte og til sal i byen. Heimefisket har lange tradisjonar på øyane ved havet både som næring og levevis.

Eit rikt innsig av makrell og sild i vågen og gode fiskeressursar få sjømil unna naustet, gjorde folket kring Ovågen sjølvberga året rundt. Reiskapane som blei brukte i dette tradisjonelle fisket var handsnøre, line, ulike garn, landnot og teiner. Laga heime på garden eller kjøpte hos bondehandlaren i Bergen.

I eit naust ved Ovågen fortel vi historia om folket og reiskapane dei brukte.