Hopp til hovedinnhold

Utleige

Både museet, auditoriet og Taremare kan leigast ut til møte, selskap eller framsyningar.

Auditoriet

Auditoriet har plass til 49 personar. Her er projector og tilkobling for pc. Mikrofon og teleslyngje er tilgjengeleg.


Kaféen

I kafeen kan det dekkas til 60 personar. Om ein ikkje skal dekke men til dømes ha foredrag eller konsert er det plass til 100 publikummare. Om ein leiger kafeen eller auditoriet må det vere folk frå museet på jobb, dette ligg inne i leigeprisen.  
Ved leige av kafeen må det bestillast inn mat frå andre, då me ikkje har eit produksjonskjøkken. Spør oss gjerne, vi har fleire samarbeidspartnarar.

Taremare

Nybygget Taremare (åpnet i 2021) består av to bygg og en svalgang. Det er mogleg å opne mellom dei to bygga slik at ein får eit stort rom.

Taremare egnar seg for fleire høve til dømes møte, konfirmasjon eller foredrag.

Museum24:Portal - 2024.05.16
Grunnstilsett-versjon: 2